Helena Justová

 

sex: female

notes:
Pedagožka.
redakční rada časopisu Výtvarná výchova 2006