Tomáš Jajtner

 

sex: male

notes:
překlad dö angličtiny