Fred Holland Day 

sex: male

notes:
Pod vlivem návštěvy pašijových her v Obermmergau v přírodě zinscenoval a vyfotografoval kolem 25 snímků ukřižování, sám představoval Ježíše. Kromě stěžejního cyklu Sedm posledních Kristových slov (sedm detilů tváře umírajícího Krista s trnovou korunou) a symbolických snímků Kristova zmrtvýchvstání, vytvořil sérii výjevů s Krsitem na kříži a s polonahými římskými vojáky. Homosexuální vyznění bylo tak zjevné, že se o něm psalo i v dobových recenzích.