Eliška Janská

 

sex: female

notes:
láska Františka Drtikola, dopisy z roku 1914, zápisky