M Oplt

 

sex: male

notes:
překladatel
Deset novel z Asie a Afriky, ČS, 1961