Zora Jesenská

* 1909,
1972,

 

sex: female

notes:
doslov - V.Clementis: Nedokončená kronika, ČS 1965