Dionýz Ďurišin

* 16. 10. 1929, Vyšná Jedľová (Svidník), Slovensko (Slovakia)
literatura

 

sex: male