Petr Janeček

* 17. 10. 1978,
folklorist, ethnologist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vystudoval etnologii na filozofické fakultě e a humanitní studia na fakultě humanitních studií UK v Praze. Pracuje v Národním muzeu, externě přednáší folkloristiku na fakultě humanitárních studií a na filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se současnými pověstmi a fámami, především výzkumem moderního a současného slovesného folklóru, teorií, metodologií a historií folkloristiky. Jako stipendista a badatel pobýval v USA, Rakousku, Polsku a Slovinsku. Je členem České národopisné společnosti.

notes:
Zaměřený na výzkum současných pověstí.