Georg Ecker 

sex: male

notes:
poslanec zemské sněmovny