Eva Dudková 

sex: female

notes:
televizní hlasatelka