Jan Hájek

 

sex: male

notes:
zahájení výstavy Vlstimila Bláhy, Klatovy, 1990