Ahlmann Dyrhagen 

sex: male

notes:
text, katalog Tjekkisk Kunst i Danmark, 1983