Viktor Ferus 

sex: male

notes:
text, katalog Archeologické pamiatky a súčasnosť, 1983