M. Jodis

 

notes:
fotografie, Archeologické pamiatky a súčasnosť, 1983