Georgius Agricola

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
WWW
published, title (subtitle)
  Georgius Agricola (cs.wikipedia.org)
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995