Jozef Fabini

* 10. 10. 1908, Olcnava, Slovensko (Slovakia)
2. 12. 1984, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
painter, restaureteur

 

nationality: Slovak
sex: male

Jozef Fabini
Mladý sad
1956
malba
olej, plátno
30 x 50 cm
Jozef Fabini
Čierna rieka
1965
malba
olej, plátno
48 x 59 cm
Jozef Fabini
Za humnami
1949
malba
karton, olej
30 x 36 cm
Jozef Fabini
Melódie všetkých čias
1977
malba
olej, plátno
81 x 100 cm
Jozef Fabini
Krajina pod Dreveníkom
1969
malba
olej, sololit
62 x 78 cm
Jozef Fabini
Slovinská krajina
1983
malba
olej, plátno
81 x 100 cm

word:
Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách. Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu, predovšetkým veľké panoramatické kompozície. Okrem prírody výtvarne mapoval aj činnosť človeka v nej, čo vtedajšie oficiálne kruhy charakterizovali ako umelecké zachytenie socialistickej industrializácie a združstevňovania. Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš. Jeho prírodné a architektonické krásy sú priam predurčené, aby inšpirovali výtvarníkov. V tom čase sa do jeho tvorby výraznejšie dostávala hra so svetlom, kontrast svetlých a tmavých plôch. Okrem toho sa venoval maliarskemu stvárneniu panorámy Vysokých Tatier, Košíc, ale námety čerpal taktiež z Grécka a Talianska. V roku 1955 pôsobil výtvarník v Košiciach. V roku 1978 mu bol udelený titul Národný umelec.
eantik.sk, 21.7.2017