Andrej Zeman

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
- 1986   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) (Elektrotechnická fakulta, ),
1991 - 1994   Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava) ,