Jan Jícha

 

sex: male

notes:
překlad ze španělštiny, J.L.Borges