Pavel Ullmann

architect

 

notes:
autorem rod.domku v Roztikách u
Prahy a spoluautorem Laboratorního a transfuzního pavilonu Městské nemocnice v Čáslavi.