Jan ze Šternberka

 

sex: male

notes:
Sym hraběte Zdislava z Divišiva, který si vystavěl hrsd Šternberk. Nedaleko od něj obdržel Jan část otcova panství, kam osadil poddáné uhlíře a jiné řemeslníky. Jedna z osad vznikla příbližně r. 1250 kolem kostelíka sv. Jiljí a podle svého zakladatele dostala jméno Janovice. Teprve později přibyl přívlastek Uhlířské. Jan zemřel bezdětný a Janovice zdědij jeho synovec Zdislav II.