Radana de Chocho

* 1981,

 

notes:
Studuje na FaVU VUT v Brně, v ateliéru Tomáše Rullera