Miroslav Johanovský

 

sex: male

notes:
architekt, Česká národní banka Ústí nad Labem