Bohumil Ungermann

 

sex: male

notes:
venoval se rybám a chorobám ryb (prevence)