Marian Lanc

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Slavné vily Jihočeského kraje, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)