Jana Hájková 

sex: female

notes:
překlad do angličtiny, 2006