J. Janovská

 

sex: female

notes:
fotografie, Restaurátorské umění, 1989