Jan Čáp

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1998   Tři mladí američtí prozaikové, Revolver Revue, , 38, 1998/09, 64-87
Periodical
published, title (subtitle)
1998/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)