J. R. K. Duff

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1934/11   Výstava Raoul Duffy-ho, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1928/05   Grafické práce členů Society of Graphic Art z Londýna, Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen), Praha