Jaroslav Jarolímek

* 31. 10. 1875, Praha,
2. 4. 1943, Praha,

 

sex: male