Nicolae Ceauşescu

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Wanderlieder (Vandrovní písničky v amsterodamském Stedelijk museum), Lidové noviny, , , 1992/02/14, 13-13
1996   Nová skutečnost z počítače?, Výtvarné umění, , 3-4, 1996, 35-35
1996   Moc obrazu, Výtvarné umění, , 3-4, 1996, 131-138
1996   Flusser, média a východní Evropa, Výtvarné umění, , 3-4, 1996, 231-235