Jaroslav Jeremiáš

* 14. 8. 1889, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
16. 1. 1919, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
composer, pianist

 

sex: male

word:
Syn Bohuslava Jeremiáše (1859-1918). Hře na klavír se učil u své matky, pak studoval na pražské konzervatoři a vzdělání si doplnil studiem skladby u Vítězslava Nováka. Rok učil na hudební škole svého otce v Českých Budějovicích, další rok působil jako dirigent v Lublani a pak přesídlil do Prahy (1912), kde se věnoval činnosti pedagogické, koncertní a skladatelské. Léta první světové války trávil nejprve v Českých Budějovicích a pak znovu v Praze, kde doprovázel pěvce Karla a Emila Buriana a Olgu Borovou-Valouškovou. Podnikl několik uměleckých cest do zahraničí, z té poslední, do Jugoslávie roku 1918, se vrátil s těžkou chorobou, které podlehl. Jako skladatel směřoval k osobitému slohu, který ovšem nestačil plně rozvinout.
zdroj - www.mesto-pisek.cz