Iris Irwin 

notes:
překlad do angličtiny, Jindřich Štyrský, 1997