František Hála

 

sex: male

notes:
malíř vějířů
strýc malíře Jana Antonína Hály (1989-1959)
prastrýc reaturátora Jana Mikulášš Hály (1937)