Lucie Doležalová

intermedia creator

 

sex: female

notes:
NKP ne 2018/06

2012 — 2018 Ateliér nových médií II, Škola Anny Daučíkové
2016 Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan
2015 Ateliér intermédií II, Škola Dušana Zahoranského a Pavly Scérankové
2014 Ateliér hostujícího umělce, Škola Josefa Daberniga
2013 Ateliér Supermédia Federica Díaze, UMPRUM v Praze