Žofie Danoščáková

Musical Show/Concert
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1988/01/20   Koncert LŠU Jaroslava Kvapila, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)