Nataša Dvořáková 

notes:
IČ - jk01030225
překlady z ruštiny, 1950