A. Sch. 

notes:
text - z výtvarných časopisů, Výtvarné umění 50. léta