Jana Obračajová

 

sex: female

notes:
počítačová grafika
Ústav výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT Praha, 1996