J. Jevreinov

 

sex: male

notes:
NK neuvádí 2008
text o archituktuře Výtvarné umění 1971