Jörg Albrecht

 

sex: male

notes:
Výtvarné umění, rozhovor