Václav Čadek 

sex: male

notes:
foto, Výtvarné umění 1965