Gabrielle Fattorini 

sex: female

notes:
text v katalogu Siena v Praze, 2000