Pierre Audard

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1936   Jediné porovnání, opravňující lidské dílo, jest... (Hommage à Šíma), Život, 14, 4, 1936/02, 73-73