Josef Dubec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech), Občanské sdružení Pro-art, Kladno (Kladno)