František Dvořák

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika), Matějček Antonín
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika), Mukařovský Jan
1950 - 1958   Akademie výtvarných umění, Praha , Štech Václav Vilém