Ariel Jaffé

* 14. 5. 1973, Pardubice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)

 

word:Ariel Jaffé (14. 5. 1973, Pardubice), básník, žije v Praze. Vystudoval učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice, pracuje jako učitel a překladatel a pozvolna dokončuje studium psychologie na FF UK. Svou poezii chápe především jako formu introspekce na pomezí umění a kvalitativní vědy. Poezie se mu dle jeho slov stala úsilím o co nejpřesnější popis toho, co je ve své podstatě nepopsatelné - za užití protikladu, dvojznačnosti a analogie. Na www.totem.cz publikuje pod nickem ariel či Terorista lásky, jako Ariel Jaffé otiskl své básně v almanachu Wagon.