Michal Jabob

 

notes:
Centrum agentních technologií Katedry kybernetiky ČVUT FEL, kde se zabývá vývojem a aplikací metod umělé inteligence v distribuovaných systémech