Ultra Violet

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1992/07/25 - 1992/09/25   Ultra Violet, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce (Medzilaborce)
2006/10/11 - 2006/11/05   Ultra Violet a její symboly věčnosti, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha