Sonja Ferlow-Mancoba

* 1. 11. 1911, Kodaň (Copenhagen), Dánsko (Denmark)
1985, Paříž (Paris), Francie (France)
painter

 

nationality: Danish
sex: female

word:
Ve třicátých letech 20. století odjela do Paříže, ateliér měla ve stejném domě jako sochař Alberto Giacometti, se kterým se přátelila. V Pažití žila do začátku druhé světové války, během okupace se v Dánsku provdala za jihoafrického malíře Ernesta Mancobu, internovaného v táboře pro vojenské zajatce. Po válce se v Paříži věnovala sochařství, v letech 1948-1951 působila v Dánsku, potom opět přesídlila do Francie. Zpočátku žila na venkově, od roku 1960 do konce života bydlela a pracovala ve 14. pařížském okrese. Pracovala pomalu, vytvořilo nepočetné dílo. Odmítala výstavy v komerčních galeriích, její umění si jenom pomalu získávalo pozornost a uznání. Chtěla vytvářet sochy - „výrazy člověka“. Inspirovala se odlišnými kulturami, často pracovala s motivem masky.

notes:
NK ne - 2015/01
+ 1984?