Jaroslav Zelík

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1973   Lehocký: Tapiserie,
1974   Ludmila Jiřincová: Obrazy a grafika,
1974   Helena Bochořáková-Dittrichová: Obrazy a grafiky,
1975   Obrazy - kresby v díle Josefa Š. Malečka,
1975   Josef Liesler: Obrazy, kresby, grafika,
1976   Karel Šafář: Obrazy - grafika, obálka, typografie
1976   Anna Grmelová: Ilustrace, grafika,
1977   Výstava sovětské umělkyně Gražiny Didelyté,
1977   Výstava obrazů Otakara Fišera,
1977   Ladislav Kotas: Obrazy, grafika,
1977   Miroslav Houra: Grafika, akvarely, tapiserie Art protis,
1977   Jan Halla: Grafika, kresby, tapiserie art protis,
1978   Otakar Kubín,
1978   Dušan Janoušek: Grafika,
1978   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Grafika, tapiserie,
1979   Arna Juračková: Práce z let 1973-78,
1979   Jan Souček: Obrazy, grafika,
1980   Antonín Juračka 1970/79,
1981   Tomáš Bím: Obrazy, grafika,
1981   Adolf Born: Ilustrace, grafika,
1983   Stanislav Vymětal: Výstava keramiky a grafiky,
1984   Jaroslav Podmol: Keramika,
1985   Ladislav Laštůvka: Obrazy, grafika,
1985   Zuzana Kyselková: Keramika,
1986   Josef Kábrt: Obrazy, kresby, grafika,
1988   Arna Juračková: Kresby a tempery,
1991   Bohumil Nečas: Obrazy, kresby, grafika,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1982   Daniela a Karel Benešovi: Obrazy, grafika,
1989   Vlastimil Toman: Obrazy - kresby - grafika, Vladimír Werl: Umělecká knižní vazba,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1968   Petr Bezruč Ant. F. Stehlíkovi (Znojemská korespondence), obálka, Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ADAST, Adamov (Blansko)
Author's Invitation
published, title (subtitle), notes
1986   Josef Kábrt: Obrazy, kresby, grafika,